Burdur Gölü Havzası’nda Bazı Yaban Hayvanlarının Habitat Uygunluk Haritalaması
Doktora Tezi, Emrah Tagi ERTUĞRUL, Isparta, 2016


Gaziantep Yöresi Nur Dağı’nda Kuşburnu (Rosa canina L.)’nun Ekolojik Özellikleri ile Potansiyel Dağılım Modellemesi ve Haritalanması
Doktora Tezi, Turgay KARAKAYA, Eskişehir, 2016


Eskişehir Çatacık Yöresinde, Uydu Verileri Ve Çevresel Değişkenler Kullanılarak Kızılgeyik İçin (Cervus elaphus L.) Habitat Uygunluğunun Modellenmesi
Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Serdar ORUÇ, Isparta, 2017


Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Hatay-Samandağ Bölgesi Peyzaj Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Tezi, Şeyma YİĞİT, Antalya, 2018

XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

Etkinlik için, TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 /2 Çağrı dönemi kapsamında desteklenmiş olup 10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik için, TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 /3 Çağrı dönemi kapsamında başvuruda bulunulmuş olup etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 11-17 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

1240

Projemize günümüze kadar 1240 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 243 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.