Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MERT

  • E-Posta: ahmetmert@sdu.edu.tr
  • Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı, Oda No:B33 32260 Çünür/ISPARTA
  • Telefon: +90 246 211 4987
  • Fax: +90 246 211 3948
  • GSM: +90 532 604 4019
XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2018 / 1 Çağrı dönemi başvurusu yapılmıştır. Etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 8 – 14 Ekim 2018 tarihlerinde Innvista Hotel tesisinde gerçekleştirilecektir.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

750

Projemize günümüze kadar 750 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 150 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.