• Lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların doğal ekosistem araştırmaları konusundaki deneyimlerine katkı sağlamak,
  • CBS, uzaktan algılama, uydu görüntüsü, modelleme, hedef tür haritalaması ve çevresel değişken kavramlarını tanıtmak,
  • Katılımcıların CBS ve uzaktan algılama programlarını kullanma seviyelerini arttırmak,
  • Katılımcılara edafik, fizyografik ve iklim gibi çevresel değişkenlere ait altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermek,
  • 5-Uydu görüntüleri yardımıyla aktüel durumu gösterir çevresel altlıkların nasıl oluşturulabileceğini göstermek,
  • Çevresel değişkenlerin hedef türün dağılımını nasıl etkilediği ve bunların nasıl yorumlanacağı konusunda katılımcıları bilgilendirmek.
XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2018 / 1 Çağrı dönemi başvurusu yapılmıştır. Etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 8 – 14 Ekim 2018 tarihlerinde Innvista Hotel tesisinde gerçekleştirilecektir.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

750

Projemize günümüze kadar 750 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 150 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.