2020/1 çağrı döneminde “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli bilimsel etkinliğin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenmesi durumunda Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecek ve önemli tarihler aşağıdaki gibi olacaktır.

Etkinlik Tarihi: 13-19 Ekim 2020
Son başvuru tarihi: 4 Eylül 2020
Sonuçların açıklanması: 11 Eylül 2020

calender

Etkinlik tarihleri

2020 / I. Çağrı Dönemi: Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 / I. Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır.

Etkinliği TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumun 13-19 Ekim 2020 tarihleri arasında Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle ücret talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
instagram

Instagram

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/cografibilgisistemleri_
persons

1320

Projemize günümüze kadar 1320 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 263 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.