• Eğitimde uygulaması yapılan konuların anlatıldığı videolar
  www.youtube.com/playlist?list=PLdAk...
 • Vejetasyon Bilgisi ve Envanteri
  Adobe pdf | 6.913 KB
 • Yaban Hayatı ve Envanteri
  Adobe pdf | 812 KB
 • Bitki Türleri Potansiyel Yayılış Alanı Haritalaması Örneği
  Adobe pdf | 15.200 KB
 • Yaban Hayatında Habitat Haritalaması Örneği
  Adobe pdf | 7.792 KB
 • Hiyerarşik Yetişme Ortamı Haritalaması Örneği
  Adobe pdf | 8.641 KB
 • Uydu Görüntüleri ve Türetilen Görüntülerin Kullanım Örneği
  Adobe pdf | 6.148 KB
 • Uzaktan Algılamanın Doğal Ekosistemlerde Kullanımı
  Adobe pdf | 6.181 KB
 • Harita Koordinatlandırma
  Adobe pdf | 13.762 KB
 • Karelaj Şebekesinin Oluşturulması
  Adobe pdf | 4.169 KB
 • SYM, Eğim, Bakı, Yükselti Basamakları Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 7.505 KB
 • Topografik Pozisyon İndeksi, Arazi Yüzü İndeksi, Solar Radyasyon İndeksi, Topografik Nemlilik İndeksi, Gölgelenme İndeksi, Engebelilik İndeksi
  Adobe pdf | 1.583 KB
 • Radyasyon İndeksi
  Adobe pdf | 414 KB
 • Bakı Uygunluk İndeksi
  Adobe pdf | 404 KB
 • Sıcaklık İndeksi
  Adobe pdf | 512 KB
 • İklim Değişim Senaryoları ve İklim Verileri
  Adobe pdf | 5.569 KB
 • Model Tabanlı Haritalama
  Adobe pdf | 8480 KB
 • İklim Verilerinin İndirilmesi
  Adobe pdf | 2.127 KB
 • Altlık Haritalardan Örnek Alanlara Ait Verilerin Çekilmesi
  Adobe pdf | 1.077 KB
 • Kontrollü ve Kontrolsüz Sınıflandırma
  Adobe pdf | 7.943 KB
XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

2017/3 çağrı döneminde sunulan etkinlik TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
Etkinlik tarihi: 19-25 Mart 2018
Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2018
Sonuç açıklama tarihi : 19 Şubat 2018
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

680

Projemize günümüze kadar 680 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 120 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.