• Eğitimde uygulaması yapılan konuların anlatıldığı videolar
  www.youtube.com/playlist?list=PLdAk...
 • Vejetasyon Bilgisi ve Envanteri
  Adobe pdf | 6.75 MB
 • Yaban Hayatında Envanter
  Adobe pdf | 811 KB
 • Model Tabanlı Haritalama
  Adobe pdf | 8,17 MB
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerine giriş: Temel kavramlar ve CBS bileşenleri
  Adobe pdf | 3,86 MB
 • Konumsal veri tabanı, vektörel ve raster veri formatları
  Adobe pdf | 2,26 MB
 • CBS çalışmaları için altlık harita bilgileri. Haritaların sınıflandırılması ve sınırlamaları
  Adobe pdf | 3,34 MB
 • CBS çalışmaları için projeksiyon sistemleri ve koordinat dönüşümleri
  Adobe pdf |5,24 MB
 • Türkiyede kullanılan harita projeksiyonlarının özellikleri ve jeoreferans uygulamaları
  Adobe pdf | 1,65 MB
 • Karelaj Şebekesi oluşturma - Örnek Noktalarının CBS Ortamına Aktarılması
  Adobe pdf | 4,07 MB
 • Sayısal Yükseklik Modeli, Eğim, Bakı ve Yükselti Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 2,26 MB
 • Topografik Nemlilik, Gölgelenme, Engebelilik İndeks Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 2,20 MB
 • Pürüzlülük İndeks Haritasının Oluşturulması
  Adobe pdf | 934 KB
 • Solar Aydınlanma İndeks Haritasının Oluşturulması
  Adobe pdf | 1,01 MB
 • Topografik Pozisyon, Arazi Yüzü Şekli, Solar Radyasyon İndeks Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 2,88 MB
 • Sıcaklık, Radyasyon, Bakı Uygunluk İndeks Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 1,75 MB
 • Bitki Türleri Potansiyel Yayılış Alanı Haritalaması Örneği
  Adobe pdf | 14,84 MB
 • İklim Değişim Senaryoları ve Bioiklim Verileri
  Adobe pdf | 5,62 MB
 • Güncel İklim Senaryoları
  Adobe pdf | 2,68 MB
 • İklim ve Uydu Verilerinin İndirilmesi
  Adobe pdf | 2,08 MB
 • Yaban Hayatı Potansiyel Yayılış Alanı Haritalaması Örneği
  Adobe pdf |6,77 MB
 • Heyelan Duyarlılık Haritalaması Örneği
  Adobe pdf |11,20 MB
 • Uzaktan Algılamanın Doğal Ekosistemlerde Kullanımı
  Adobe pdf |8,45 MB
 • Kontrollü ve Kontrolsüz Sınıflandırma
  Adobe pdf |7,76 MB
 • Üretilen Altlık Haritalardan Örnek Alanlara Ait Verilerin Elde Edilmesi
  Adobe pdf |1,05 MB
 • Uydu Görüntüleri ve Türetilen Görüntülerin Kullanım Örneği
  Adobe pdf |6,25 MB
 • Türkiye’de Yerbilimleri Açısından Hazırlanmış Bazı Ulusal Altlık Haritalar: Jeoloji, Sismotektonik ve Deprem Tehlike Haritaları - Türkiye’deki Heyelanların Mekansal Dağılımı ve Heyelanları Kontrol Eden Jeolojik, Jeomorfolojik ve Fiziksel Faktörler
  Adobe pdf |13,28 MB
XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

Etkinlik için, TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 /2 Çağrı dönemi kapsamında desteklenmiş olup 10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik için, TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 /3 Çağrı dönemi kapsamında başvuruda bulunulmuş olup etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 11-17 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

1240

Projemize günümüze kadar 1240 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 243 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.