• Etkinliğe 24 katılımcı davet edilecektir. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
  • Katılımcıların farklı üniversite, kurum ve şehirlere göre seçilmelerine dikkat edilecektir.
  • Daha önceden etkinliğe katılanlar kesinlikle katılımcı olarak seçilemezler.
  • Katılımcı seçiminde eğitim seviyesi ve yaş kriterinin aynı seviyede tutulmasına özen gösterilecektir.
  • Lisansüstü eğitim seviyesinde yüksek lisans veya doktora yeterlilik aşamasından önce olanlara ve tez çalışmasında etkinlik konularını çalışacaklara öncelik verilecektir.
  • 35 yaş altında olma, ülkemiz üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapma, üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde çalışma kriterine uymayan kişiler katılımcı olarak kabul edilmeyecektir.
  • Etkinlik için web sayfasında belirtilen son başvuru süresinden sonra katılımcılara anket gönderilecek ve yukarıda belirtilen bilgiler elde edilecektir. Katılımcıların bu ankete verdikleri cevaplar kurul üyeleri tarafından puanlanacak ve buna göre katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Katılımcı seçiminde başarı kriteri esas alınacaktır.
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıt olması istenecektir.
XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2018 / 2 Çağrı dönemi başvurusu kabul edilen etkinlik 05 – 11 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya The Sense De Luxe Hotel tesisinde gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2018 / 3 Çağrı döneminde başvurusu kabul edilen etkinlik 19-25 Mart 2019 tarihlerinde Antalya The Sense De Luxe Hotel tesisinde gerçekleştirilecektir.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

920

Projemize günümüze kadar 920 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 199 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.