• Etkinliğe 30 katılımcı davet edilecektir. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
  • Katılımcıların farklı üniversite, kurum ve şehirlere göre seçilmelerine dikkat edilecektir.
  • Daha önceden etkinliğe katılanlar kesinlikle katılımcı olarak seçilemezler.
  • Katılımcı seçiminde eğitim seviyesi ve yaş kriterinin aynı seviyede tutulmasına özen gösterilecektir.
  • Lisansüstü eğitim seviyesinde yüksek lisans veya doktora yeterlilik aşamasından önce olanlara ve tez çalışmasında etkinlik konularını çalışacaklara öncelik verilecektir.
  • 35 yaş altında olma, ülkemiz üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapma, üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde çalışma kriterine uymayan kişiler katılımcı olarak kabul edilmeyecektir.
    (https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2229/icerik-destek-kapsami)
  • Etkinlik için web sayfasında belirtilen son başvuru süresinden sonra katılımcılara anket gönderilecek ve yukarıda belirtilen bilgiler elde edilecektir. Katılımcıların bu ankete verdikleri cevaplar kurul üyeleri tarafından puanlanacak ve buna göre katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Katılımcı seçiminde başarı kriteri esas alınacaktır.
XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

2017/3 çağrı döneminde sunulan etkinlik TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
Etkinlik tarihi: 19-25 Mart 2018
Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2018
Sonuç açıklama tarihi : 19 Şubat 2018
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

680

Projemize günümüze kadar 680 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 120 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.