• Düzenleme kurulu
 • Doç.Dr. Ahmet MERT / Başkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Orman Fakültesi / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi.
 • Doç.Dr. Ulaş Yunus ÖZKAN / Üye
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi /İstanbul
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin uzaktan algılama kısmı hakkındaki anlatımlar,
  • Uygulamalar için gerekli hazırlıkların yapılması,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof.Dr. Tolga ÇAN / Üye
  Çukurova Üniversitesi – Mühendislik Mimarlık Fakültesi /Adana
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin Coğrafi Bilgi Sistemleri kısmı hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN / Üye
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Orman Fakültesi / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin iklim verileri ve iklim senaryoları kısmı hakkındaki teorik anlatımlar,
  • Uygulamalar için gerekli verilerin temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR / Üye
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Orman Fakültesi / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin uzaktan algılama kısmı hakkındaki teorik anlatımların koordinatörlüğü,
  • Uygulamalar için gerekli verilerin temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK / Üye
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu / Burdur
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin Coğrafi Bilgi Sistemleri kısmı hakkındaki uygulamalar için gerekli verilerin temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Yerel düzenleme kurulu
 • Doç.Dr. Ahmet MERT
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Orman Fakültesi / Isparta
 • Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu / Burdur
 • Dr. Öğr. Üyesi Halil SÜEL
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu / Isparta
 • Alican ÇIVĞA
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / Isparta
 • Senem TEKİN
  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / Adana
XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

Etkinlik için, TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 /2 Çağrı dönemi kapsamında desteklenmiş olup 10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik için, TÜBİTAK 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 /3 Çağrı dönemi kapsamında başvuruda bulunulmuş olup etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 11-17 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
persons

1240

Projemize günümüze kadar 1240 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 243 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.