KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ

 

Başvuru formu

• Etkinliğe 30 katılımcı davet edilecektir. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

• Katılımcıların farklı üniversite, kurum ve şehirlere göre seçilmelerine dikkat edilecektir.

• Daha önceden etkinliğe katılanlar kesinlikle katılımcı olarak seçilemezler.

• Katılımcı seçiminde eğitim seviyesi ve yaş kriterinin aynı seviyede tutulmasına özen gösterilecektir.

• Lisansüstü eğitim seviyesinde yüksek lisans veya doktora yeterlilik aşamasından önce olanlara ve tez çalışmasında etkinlik konularını çalışacaklara öncelik verilecektir.

• 35 yaş altında olma, ülkemiz üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapma, üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde çalışma kriterine uymayan kişiler katılımcı olarak kabul edilmeyecektir. (https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2229/icerik-destek-kapsami)

• Etkinlik için web sayfasında belirtilen son başvuru süresinden sonra katılımcılara anket gönderilecek ve yukarıda belirtilen bilgiler elde edilecektir. Katılımcıların bu ankete verdikleri cevaplar kurul üyeleri tarafından puanlanacak ve buna göre katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Katılımcı seçiminde başarı kriteri esas alınacaktır.