HOŞGELDİNİZ

 

gis Herhangi bir hedef tür için gerçekleştirilecek haritalama; i) envanter, ii) altlık haritaların üretilmesi, iii) modelleme, iv) yaygınlaştırma ve haritalama olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemizde envanter ve altlık oluşturma aşamalarının uygulamalı olarak öğretilmesi planlanmıştır. Diğer aşamaların gerek uzun süre istemeleri gerekse araştırmacı ve öğrencilerin bilgi düzeyine ulaşmadan bu aşamaları öğrenmelerinin zor olacaktır. Bu nedenle ilk iki aşamanın yeterli sayıdaki katılımcıya ulaşmasından sonra diğer aşamalar içinde etkinlik planlanacaktır. Bu nedenle, “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemiz doğa bilimleri ile uğraşan genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin hedef türe ait dağılım haritasını elde etmenin ilk aşamaları olan envanter ve altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermeyi hedefleyen bir eğitim projesidir.

gis Başlangıç aşamasında habitat ve modelleme kavramları hakkında geniş bilgi verilerek yapılan örnek çalışmaların anlatılması ile katılımcıların bu konulardaki bilgi düzeyleri arttırılacaktır.

gis Örnekler çalışmalardan da görüleceği üzere çalışmamız bitki ve yaban hayvanı türlerini kapsamaktadır.

gis Etkinlikte oluşturulacak olan sayısal yükseklik modelinden; eğim, bakı, yükselti, topografik pozisyon indeksi, radyasyon indeksi, solar radyasyon indeksi, arazi yüzü şekli indeksi, topografik nemlilik indeksi, bakı uygunluk indeksi, gölgelenme indeksi, sıcaklık indeksi ve engebelilik indeksinin türetilmesi uygulamalı olarak gösterilecektir.

gis Mevcut indekslerin haricinde doğal ekosistemlerde mevcut dağılıma etki edebilecek diğer değişkenlerinde (yol, su kaynağı, yerleşim yeri, orman, ziraat alanı, toprak derinliği, anakaya) altlık haritaları üretilecektir.

gis Ayrıca uydu görüntülerinden kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma ile elde edilecek aktüel duruma ait arazi yapısı poligonlar halinde belirlenecek ve bu poligonlar içerisindeki yansıtım değerleri ortalamasıyla arazi örtüsü altlıkları üretilecektir.

gis Aynı zamanda verilecek örneklerle katılımcılar elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenecek ve yorum yapma kabiliyetleri artacaktır.

gis Proje süresi olarak öngörülen 7 gün, habitat modellemesi ve haritalaması konusunun ilk basamağını oluşturan envanter ve çevresel değişkenlerin elde edilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyen genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerine konuya ilişkin önemli bir fırsat sunmaktadır.

gis Eğitimler konusunda birçok çalışma yaparak tecrübe edinmiş ekoloji, vejetasyon, yaban hayatı, istatistik, uzaktan algılama ve CBS uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı olarak yenilikçi bir yapıda sunulacaktır.

gis Projemizin Antalya’da gerçekleştirilecektir. 30 kişilik katılımcı grubunun belirlenen örnek alanlarda envanter yapmaları sağlanacaktır. Envanter sırasında kullanılacak GPS, eğim ölçer, altimetre ve pusula Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ve Orman Mühendisliği bölümlerinde mevcut olup etkinlikler esnasında kullanılabilecektir.

gis Etkinliklerde görev alacak eğitmen ve yardımcı personelin anlatacakları konulara, kullanacakları programlara hakim olmaları ve özgeçmişlerinde görüleceği üzere bu konularda yaptıkları bilimsel çalışmalarının olması projenin etkin olarak yapılabilirliğini arttırmaktadır.

gis Etkinlikte yapılabilirliği ve yaygın etkiyi ortaya koymak ve katılımcıların konuya daha farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak amacıyla daha önceden yapılan ve yayınlanmış olan çalışmalar başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar olan tüm süreç dahil edilerek ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.

 


Başvuru formu

Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz

 

2017/3 çağrı döneminde sunulan etkinliğin desteklenmesi durumunda;

Etkinlik tarihi: 19-25 Mart 2018

Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2018

Sonuç açıklama tarihi : 19 Şubat 2018


katilimcilistesi

30 Kasım – 6 Aralık 2015 Eğitim Dönemi Katılımcı Listesi

25 - 31 Ocak 2016 Eğitim Dönemi Katılımcı Listesi

31 Ekim - 6 Kasım 2016 Eğitim Dönemi Katılımcı Listesi


Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu

https://www.facebook.com/groups/155474874792457


420

Projemize günümüze kadar 420 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.

Bugüne kadar 90 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.

Bu sayfa TÜBİTAK 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında 2017/3 Çağrı döneminde başvurusu yapılan etkinlik için 28.09.2017 tarihinde güncellenmiştir.