• Düzenleme Kurulu
 • Doç. Dr. Halil SÜEL
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi
  • Etkinlik yapılacağı tesisin organize edilmesi
  • Etkinlik programını uygulama süreçlerinin belirlenmesi
  • Uygulama için gerekli yazılımların temini
  • Bütçe konularının takibi
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu
  • Etkinliğin sonuçlandırılması ve raporlanması
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • R Paket programının tanıtımı
  • Uygulama verilerin kontrolü
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi
 • Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • R ve Phyton programların yüklenmesi ve kontrolü
  • Yazılım sorunu olan bilgisayarların kontrolü
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi
 • Doç.Dr. Özdemir ŞENTÜRK
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Uygulama verilerinin hazırlanması
  • Eğitim programın takibi
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi
Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği tarafından karşılanacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.