• Doğa Bilimleri Ölçeğinde Veri İşleme ve Görselleştirme
 • Doğal Tasarımın Eğrisi: Benford Kanunu
 • Keşifsel Veri Analizi
 • Keşifsel veri analizi araçları
 • Keşifsel veri analizi tipleri
 • Milli Biyolojik Çeşitlilik Yazılımı BİÇEB ile Veri Görselleştirme
 • Ordinasyon Yöntemler İle Veri Görselleştirme Uygulaması
 • Oyun Blokları ile Veri Görselleştirme Atölyesi
 • Örnek veri toplama uygulaması
 • PISA 2018 Verilerinin Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi
 • Programların Kurulumu
 • Pyhton İle İki Değişkenli verilerin grafiklendirilmesi
 • Pyhton İle Tek Değişkenli verilerin grafiklendirilmesi
 • Python Tanıtım
 • RStudio Tanıtımı
 • RStudio görselleştirme paketi tanıtımı ve uygulamaları
 • Rstudio İki Değişkenli verilerin grafiklendirilmesi
 • Rstudio Tek Değişkenli verilerin grafiklendirilmesi
 • Uygulamada kullanılacak Verilerin Hazırlanması
 • Veri Görselleştirme Tekniklerine Giriş
 • Veri Görselleştirmenin Değerlendirilmesi
Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, yol ve iaşe giderleri TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı tarafından karşılanacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.