Eğitim tek etkinlik olarak planlanan eğitime 36 katılımcı seçilecektir. Hedef kitlemiz ve projemizde yer alması düşünülen Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni ve Bilsem Görevli Öğretmenler olacaktır. Hedef kitlemizin her zaman gördükleri doğa objelerini daha etkili ve bilimsel olarak tanıma, anlama ve önemseme özelliğini, kazanacak ve aktarabilecek olmaları bakımından çok önemlidir.

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

  • Kendi istekleriyle başvuruda bulunmuş yani istekli ve duyarlı kişiler;
  • Doğayla iyi ilişkiler kurmada istekli ve aktif olan kişiler;
  • Öğretmenlere kendi içinde fırsat eşitliği sunmak için öncelik sıralamasına konulacaktır.
  • Proje başvuru formumuza, incelediğimiz bazı projelerin aksine kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir.
  • TÜBİTAK 4004-Bilim ve Toplum projemizin katılımcılarının aynı çağrı döneminde benzer temalı bir 4004 projesinde yer almamış kişilerden olmasına sağlanacaktır.
  • Kadın-Erkek ve yaş oranının eşit olması başvuru sayısı da göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir.
  • Katılımcı seçimlerinde farklı illerden ve her branştan eşit sayıda olmasına özen gösterilecektir.
  • Dezavantajlı yerlerde görev yapan öğretmenlere öncelik tanınacaktır.
  • Asil ve Yedek Katılımcıları ilan edilecek yedekler sırasıyla alınacaktır.
Algoritma

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır.
2019 Yılı Çağrı döneminde başvurulan eğitimimiz desteklenmesi durumda gerçekleştirilecektir. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
facebook

Facebook

facebook.com/groups/171842240362958/
instagram

Instagram