Sportif dalış nedir?

Sualtını tanımak, sualtı canlılarını ve doğasını gözlemlemek, dalış deneyimini arttırmak ve sualtını görüntülemek için eğlence ve dinlence amacıyla yapılan donanımlı dalışlara sportif dalış denmektedir.

Dalış Eğitimi aşağıdaki başlıklar altında verilecektir:

  • Dalış bölgesinin tanıtımı
  • Dalışta kullanılan ekipmanlar : dalış elbisesi, maske, palet, ağırlık kemeri, dalış tüpü, bc(denge yeleği) ve regülatör
  • Dalıcının yapması ve uygulaması gereken dalış becerileri ve dalış işaretleri
  • Brifing esnasında eğitmenin anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlemek ve anlamak
  • Dalış sırasında anlatılan ve eğitmenin kendinden istediği becerileri yerine getirmek
  • Dalışa başlandığı zaman zemine inene kadar kulak eşitleyerek inip zemine varıldığı zaman eğitmenle beraber palet vurarak dolaşmak
  • Su altı canlıları tanıtılacak ve görüntülenecektir
Köprüçay
Köprüçay
Köprüçay
Köprüçay
Köprüçay
Köprüçay

Katılımcılarımız eğitim kapsamında yapacağı dalışlarda aşağıdaki hükümleri kabul etmiş sayılacaktır:

Dalışta, dalış emniyetinin ve can güvenliğinin, sorumluluğunun dalıcıya ait olduğunu biliyorum. Emniyetli dalış kurallarına, dalışın tüm risklerine, tehlikelerine karşı aydınlatıldım, riskleri kabul ederim.

Dalış sırasında vücuda belirli bir basıncın tatbik olduğunu kabul ettiğimi, epilepsi, bayılma, tüberküloz, akciğer veya sinüs sorunu, kalp veya dolaşım sistemi rahatsızlığı, hamilelik, hemofili, kronik göz rahatsızlığı, kanama, böbrek, karaciğer veya mesane ile ilgili veya başka dalışa engel herhangi bir rahatsızlığım olmadığını beyan ederim.

Dalış öncesi 12 saate kadar alkol veya dalışı engelleyen bir ilaç almadığımı ve tedavi altında olmadığımı beyan ederim.

Tek başıma dalmayacağımı ve 30m. altına inmeyeceğimi, tüm güvenli dalış standartlarına uygun dalışlar gerçekleştireceğimi kabul ederim.

Tüm dalışlarınım dekompresyonsuz dalış olacağını kabul ederim.

Dalıştan önce ve dalış sırasında emniyet kurallarını ihlal etmeyeceğimi, dalış liderinin, rehberinin, tekne kaptanının, tekne amirinin talimat ve direktiflerine uymayı, kabul eder, aykırı davranış veya kişisel hatalarımdan kaynaklanacak problemlerden sorumlu olduğumu kabul ederim.

Dalış sırasında kullandığım tüpteki hava miktarının, rezerve miktarı olan 50 bar veya 700 psi limitine inmesi halinde dalış rehberini / liderini uyaracağımı kabul ederim.

Su altındaki yaşama zarar vermeyeceğimi ve sadece kamera ile görüntü avcılığı yapacağımı kabul ederim.

Sorumluluğum altında iken kaybolan veya hasar gören malzemenin tam değerini ödeyeceğimi kabul ederim.

Dalış sırasında meydana gelebilecek bir yaralanma veya sakatlıktan dolayı dalış merkezini hukuken maddi ve manevi sorumlu tutmayacağımı beyan ve kabul ederim.

Bu dokümanın sadece bir aydınlatma formu olmadığını, ayni zamanda taraflar arasında bir anlaşma olduğunu, reşit olmanın vermiş olduğu haklara dayanarak ve hiçbir baskı altında kalmadan tarafımdan imzalandığını beyan ederim.

Köprüçay
Köprüçay
Köprüçay
Algoritma

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır.
2019 Yılı Çağrı döneminde başvurulan eğitimimiz desteklenmesi durumda gerçekleştirilecektir. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
facebook

Facebook

facebook.com/groups/171842240362958/
instagram

Instagram