• Hedef kitlemizi doğayla baş başa bırakarak doğayı anlamalarını ve empati duygusunu geliştirmelerini sağlamak,
 • Hedef kitlemize kapsamlı ve bilimsel bir proje sunarak doğa sever bireyler geliştirmeye yönelik yeni çalışma ve projeler ortaya koymaları aşamasında önderlik etmek,
 • Doğal, sosyal, kültürel, tarihi değerleri konunun uzmanları eşliğinde göstermek ve öğretmek,
 • Hedef kitlemizin doğanın tüm yönlerini doğanın merkezinde görme ve anlamalarına öncülük etmek,
 • Hedef kitleye yönelik drama eğitimleri ile hem öğrendiklerini pekiştirmek hem de bilgi aktarımda alternatifleri uygulamalı olarak göstermek,
 • Hedef kitleye bal, süt ve doğal ürünlerin kaynaklarını göstermek ve bilinçli tüketici olmalarını sağlamak,
 • Toplumda önemli bir rol model olan hedef kitlemiz vasıtasıyla ülkemiz çevre - doğa bilinci ve sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,
 • Köprüçay Vadisinin tüm doğal zenginlik ve değerlerini hedef kitleye konunun uzmanları yardımıyla sunmak,
 • Hedef kitlemize doğa bilimlerine yönelik hazırladığımız etkinliklerimizde aktif görevler vererek, onları eğitimin odağına alan ve daha anlamlı öğrenmeyi sağlayan bilginin kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
 • Hedef kitleye bildikleri bir konunun daha etkin nasıl aktarılması konusunda farkındalık oluşturmak,
 • Hedef kitleye doğanın bir parçası oldukları anlatılarak doğa koruma faaliyetlerinde insanların üstlendiği rolü göstermek,
 • Çok farklı disiplinlerle çalışan birçok farklı konudaki uzmandan bilgi almanın ne kadar faydalı olacağını göstererek, doğanın çok yönlü bir şekilde tanıtımını yapmak,
 • Hedef kitleye bitkiler, kuşlar, memeliler, sürüngenler, çift yaşamlılar, likenler ve deniz canlılarını göstererek onlardaki doğa ilgisini artırmak,
 • Doğa koruma faaliyetlerinde insanların etkisi öğretilerek, bu süreçte bir kişiyi bile eğitmenin önemi vurgulanacak,
 • Hedef kitlemize doğa bilimleri ve doğa eğitimi konusunda vizyon kazandırmak,
 • Her anı ile doğada yürütülecek doğa eğitimlerimizde bilimsel bilgiyi hedef kitlemize görsel, uygulamalı ve eğitici dramalar ile basit ve eğlenceli bir tarzda sunabilmek,
 • Hedef kitlemize Köprülü Kanyon Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Ardıç Ormanları, Servi ormanları, antik kentler, tarımsal faaliyetler gibi ülkemiz açısından son derece önemli yerleri ve hususları tanıtmak,
 • Hedef kitlemizin doğal şartlarda yaşayabilme ve tecrübe sahibi olabilmelerini sağlamak,
 • Hedef kitleye dağ, tatlı su ve deniz gibi farklı ekosistemleri tanıtarak, bu konudaki farkındalığın ve hassaslığın artmasını sağlamak,
 • Grup çalışmalarıyla hedef kitlede sorumluluk alma ve liderlik gibi duyguların gelişmesine katkıda bulunmak.
Algoritma

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır.
2019 Yılı Çağrı döneminde başvurulan eğitimimiz desteklenmesi durumda gerçekleştirilecektir. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
facebook

Facebook

facebook.com/groups/171842240362958/
instagram

Instagram