Çağdaş eğitim anlayışında evrensel değerlere sahip, değişime açık, yenilikler ortaya çıkarabilen, çözüm üreten ve farklı düşünebilen bireylerin yetişmesine önem verilmiştir. Çağdaş insanın yetiştirilmesi bilim, sanat ve teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla mümkündür. Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle yaşanan değişim ve gelişimler eğitim sistemine de yenilikler getirmiştir.

Günümüzde eğitimde “bilgiyi aktarma” dönemi, yerini “yaşam boyu eğitim” dönemine bırakmıştır. Bu sistemin amacı ise eğitimde süreklilik ve eğitim verilen konuların tüm potansiyellerinin ortaya çıkarılmasıdır. Öğrencileri öğrenme süreçlerinde aktif kılan yöntemler önem kazanmıştır. Aslında günümüzde eğitim sistemimiz; öğrencinin merkeze alındığını ve “Bireyin öğrenme sürecine aktif katılımı nasıl sağlanabilir?”, “Eğlenerek ve yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yöntemler nelerdir?” sorularına cevap arayan bir model olmuştur. Burada en önemli eksiklik mekan ve uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki öğretmenler okulda öğrenci merkezli eğitim vermekte olup, öğrencileri eğitimin içine aktif olarak katmaktalardır. Ancak doğayla ilgili konularda kişinin doğada yaşayıp, görerek edindiği bilgileri eğitim faaliyetinin içine aktarması gerekmektedir. Fakat mevcut sistem içeresinde doğa kavramının zayıf kaldığı ve doğanın yaşanarak öğrenilebileceği gerçeği biraz pasif kalmaktadır. Ayrıca doğa kavramının sadece belli insanların bilmesi gereken bir konu değil, 7 den 70 herkesi ilgilendiren ve her alanı kapsayan bir çok olgudan etkilendiği unutulabilmektedir. Yine hedef kitlemiz uygulamakta/uygulayacağı öğrenci merkezli eğitimin bir model olarak doğa eğitimimizde kendilerine yaşatılması onların bu ilkeyi daha iyi kavramalarını daha da pekiştirecektir.

“Zirveden Derine” sloganıyla çıktığımız bu yolda mevcut eğitim sistemimizde doğa ile ilgili kavramların teorik öğretme faaliyetleri içerisinde tam anlamıyla ele alınamadığı bir gerçektir. Halbuki doğanın tüm bilimlerin kaynağını teşkil ettiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu sebeple, genç bireylerin doğayla barışık, doğasever ve çevreye duyarlı bir karakter kazanmaları için öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Yaşam boyu eğitim sistemi içerisinde öğretmen olan ve öğretmen adaylarına doğanın eşsiz bir laboratuvar olduğunu ve sürekli keşfedilebildiğini anlatmak son derece önemlidir. Bu kapsamda hedef kitlemiz hayatları boyunca öğrendiklerine yenilerini ekleyecekler ve etrafındakilere bu bilgi ve birikimlerini aktarabileceklerdir.

Algoritma

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır.
2019 Yılı Çağrı döneminde başvurulan eğitimimiz desteklenmesi durumda gerçekleştirilecektir. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır. Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
facebook

Facebook

facebook.com/groups/171842240362958/
instagram

Instagram