Burdur Gölü Havzası’nda Bazı Yaban Hayvanlarının Habitat Uygunluk Haritalaması
Doktora Tezi, Emrah Tagi ERTUĞRUL, Isparta, 2016


Gaziantep Yöresi Nur Dağı’nda Kuşburnu (Rosa canina L.)’nun Ekolojik Özellikleri ile Potansiyel Dağılım Modellemesi ve Haritalanması
Doktora Tezi, Turgay KARAKAYA, Eskişehir, 2016


Eskişehir Çatacık Yöresinde, Uydu Verileri Ve Çevresel Değişkenler Kullanılarak Kızılgeyik İçin (Cervus elaphus L.) Habitat Uygunluğunun Modellenmesi
Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Serdar ORUÇ, Isparta, 2017


Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Hatay-Samandağ Bölgesi Peyzaj Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Tezi, Şeyma YİĞİT, Antalya, 2018


Doğu Akdeniz’de Yuvalayan Yeşil Deniz Kaplumbağası’nın (Chelonia mydas l., 1758) Ekolojik Niş Modellemesi
Yüksek Lisans Tezi, Güven Arslan, Ordu, 2019


Akdağ (Simav) Yöresinde Bazı Memeli Yaban Hayvanlarının Dağılımında Çevresel Faktörlerin Etkisi
Yüksek Lisans Tezi, Sibel Tekin, Isparta, 2019


Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşçerelerinde Orman Yetişme Ortamlarının Verimlilik Modellemesi
Yüksek Lisans Tezi, İbrahim Keten, Isparta, 2019

calender

Etkinlik tarihleri

2022 III. Çağrı: “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / III. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenen  etkinliğimiz 28 Şubat 6 Mart 2023 tarihlerinde Antalya Linda Resort Hotel’  de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
instagram

Instagram

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/cografibilgisistemleri_
persons

1320

Projemize günümüze kadar 1320 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 263 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.