• Düzenleme kurulu
 • Doç.Dr. Ahmet MERT / Başkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Orman Fakültesi / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi.
 • Doç.Dr. Ulaş Yunus ÖZKAN / Üye
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi /İstanbul
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin uzaktan algılama kısmı hakkındaki anlatımlar,
  • Uygulamalar için gerekli hazırlıkların yapılması,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof.Dr. Tolga ÇAN / Üye
  Çukurova Üniversitesi – Mühendislik Mimarlık Fakültesi /Adana
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin Coğrafi Bilgi Sistemleri kısmı hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN / Üye
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Orman Fakültesi / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin iklim verileri ve iklim senaryoları kısmı hakkındaki teorik anlatımlar,
  • Uygulamalar için gerekli verilerin temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR / Üye
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Orman Fakültesi / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin uzaktan algılama kısmı hakkındaki teorik anlatımların koordinatörlüğü,
  • Uygulamalar için gerekli verilerin temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç.Dr. Özdemir ŞENTÜRK / Üye
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu / Burdur
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin Coğrafi Bilgi Sistemleri kısmı hakkındaki uygulamalar için gerekli verilerin temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
calender

Etkinlik tarihleri

2021 II. Çağrı: “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2021 / II Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen  etkinliğimiz 09 -15 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya Castival Hotel’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
instagram

Instagram

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/cografibilgisistemleri_
persons

1320

Projemize günümüze kadar 1320 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 263 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.