• Eğitimde uygulaması yapılan konuların anlatıldığı videolar
  www.youtube.com/playlist?list=PLdAk...
 • Vejetasyon Bilgisi ve Envanteri
  Adobe pdf | 6.75 MB
 • Yaban Hayatında Envanter
  Adobe pdf | 811 KB
 • Model Tabanlı Haritalama
  Adobe pdf | 8,17 MB
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerine giriş: Temel kavramlar ve CBS bileşenleri
  Adobe pdf | 3,86 MB
 • Konumsal veri tabanı, vektörel ve raster veri formatları
  Adobe pdf | 2,26 MB
 • CBS çalışmaları için altlık harita bilgileri. Haritaların sınıflandırılması ve sınırlamaları
  Adobe pdf | 3,34 MB
 • CBS çalışmaları için projeksiyon sistemleri ve koordinat dönüşümleri
  Adobe pdf |5,24 MB
 • Türkiyede kullanılan harita projeksiyonlarının özellikleri ve jeoreferans uygulamaları
  Adobe pdf | 1,65 MB
 • Karelaj Şebekesi oluşturma - Örnek Noktalarının CBS Ortamına Aktarılması
  Adobe pdf | 4,07 MB
 • Sayısal Yükseklik Modeli, Eğim, Bakı ve Yükselti Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 2,26 MB
 • Topografik Nemlilik, Gölgelenme, Engebelilik İndeks Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 2,20 MB
 • Pürüzlülük İndeks Haritasının Oluşturulması
  Adobe pdf | 934 KB
 • Solar Aydınlanma İndeks Haritasının Oluşturulması
  Adobe pdf | 1,01 MB
 • Topografik Pozisyon, Arazi Yüzü Şekli, Solar Radyasyon İndeks Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 2,88 MB
 • Sıcaklık, Radyasyon, Bakı Uygunluk İndeks Haritalarının Oluşturulması
  Adobe pdf | 1,75 MB
 • Bitki Türleri Potansiyel Yayılış Alanı Haritalaması Örneği
  Adobe pdf | 14,84 MB
 • İklim Değişim Senaryoları ve Bioiklim Verileri
  Adobe pdf | 5,62 MB
 • Güncel İklim Senaryoları
  Adobe pdf | 2,68 MB
 • İklim ve Uydu Verilerinin İndirilmesi
  Adobe pdf | 2,08 MB
 • Yaban Hayatı Potansiyel Yayılış Alanı Haritalaması Örneği
  Adobe pdf |6,77 MB
 • Heyelan Duyarlılık Haritalaması Örneği
  Adobe pdf |11,20 MB
 • Uzaktan Algılamanın Doğal Ekosistemlerde Kullanımı
  Adobe pdf |8,45 MB
 • Kontrollü ve Kontrolsüz Sınıflandırma
  Adobe pdf |7,76 MB
 • Üretilen Altlık Haritalardan Örnek Alanlara Ait Verilerin Elde Edilmesi
  Adobe pdf |1,05 MB
 • Uydu Görüntüleri ve Türetilen Görüntülerin Kullanım Örneği
  Adobe pdf |6,25 MB
 • Türkiye’de Yerbilimleri Açısından Hazırlanmış Bazı Ulusal Altlık Haritalar: Jeoloji, Sismotektonik ve Deprem Tehlike Haritaları - Türkiye’deki Heyelanların Mekansal Dağılımı ve Heyelanları Kontrol Eden Jeolojik, Jeomorfolojik ve Fiziksel Faktörler
  Adobe pdf |13,28 MB
calender

Etkinlik tarihleri

2022 III. Çağrı: “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / III. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenen  etkinliğimiz 28 Şubat 6 Mart 2023 tarihlerinde Antalya Linda Resort Hotel’  de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
XXXX

Facebook

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/155474874792457
instagram

Instagram

Doğal Ekosistemler için CBS ve UA ile Altlık Harita Üretimi - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/cografibilgisistemleri_
persons

1320

Projemize günümüze kadar 1320 genç araştırmacı katılmak için başvuruda bulunmuştur.
Bugüne kadar 263 genç araştırmacı katılımcı olarak projede yer almıştır.