• Düzenleme kurulu
 • Doç.Dr. Özdemir ŞENTÜRK
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü / Burdur
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Sonuç raporunun hazırlanması.
 • Prof. Dr. Evren CABİ
  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin ekosistem analizleri, entropi eşitlikleri kısmı hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,,
  • Uygulamalar için gerekli verinin temin edilmesi,,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,,
  • Verilerin denetlenmesi,,
  • Makine ve teçhizat kontrolü.
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü/ Ankara
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin entropi ve tekstür parameterleri kısmı hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Verilerin denetlenmesi.
 • Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
  Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinlik boyunca kullanılacak süreli programların yüklenmesi ve kontrolü,
  • Etkinliğin topografik değişken hesabında kullanılabilecek programlar hakkında teorik anlatımlar,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç. Dr. Candan AYKURT
  Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü / Antalya
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Uygulama verilerinin hazırlanması,
  • Etkinliğin topografya – flora değişimi hakkında teorik anlatımlar,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Rapor evraklarının hazırlanması.
Algoritma

Etkinlik tarihleri

2021 II. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2021 / II Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğimiz 15-21 Ocak 2022 tarihlerinde Antalya Castival Hotel’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

2021 III. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2021 / III Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 01-07 Mart 2022 tarihlerinde Antalya Land of Paradise Beach Hotel’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Algoritma

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.