• Düzenleme kurulu
 • Doç.Dr. Özdemir ŞENTÜRK
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Sonuç raporunun hazırlanması.
 • Prof. Dr. Evren CABİ
  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin ekosistem analizleri, entropi eşitlikleri kısmı hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,,
  • Uygulamalar için gerekli verinin temin edilmesi,,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,,
  • Verilerin denetlenmesi,,
  • Makine ve teçhizat kontrolü.
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin entropi ve tekstür parameterleri kısmı hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Verilerin denetlenmesi.
 • Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinlik boyunca kullanılacak süreli programların yüklenmesi ve kontrolü,
  • Etkinliğin topografik değişken hesabında kullanılabilecek programlar hakkında teorik anlatımlar,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç. Dr. Candan AYKURT
  Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Antalya

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Uygulama verilerinin hazırlanması,
  • Etkinliğin topografya – flora değişimi hakkında teorik anlatımlar,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Rapor evraklarının hazırlanması.
Algoritma

Etkinlik tarihleri

2022 III. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / III. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğimiz 07-13 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya Linda Resort Hotel’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Algoritma

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmaclar (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler) etkinliğimize katılımcıe katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.