1. Katılımcılara ekosistem bilgisi, entropi, arazi çeşitliliği ve tür çeşitlilik bileşenleri kavramlarını tanıtmak,
  2. Katılımcıların ekosistem analizi, entropi temelli hesaplama, çeşitlilik bileşenlerinin ölçümleri hakkındaki bilgi birikimlerini artırmak,
  3. Katılımcılara arazi çeşitliliğine ait yeni tanımlayıcı çevresel değişkenlerin oluşturulma süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermek,
  4. Ekolojik parametreler üzerinden çalışma yapan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacıların konu hakkında deneyim kazanmalarına olanak sağlamak,
  5. Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerinin proje kapsamında elde ettikleri bilgiler ile tez çalışmalarına yön vermesini sağlayacak öneriler sunmak,
  6. Genç araştırmacıların konuya ilişkin yapacakları bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,
  7. Farklı disiplinlerden oluşan hedef kitle ile tamamlanan etkinlikler neticesinde ülke genelinde konuya ilişkin yapılacak gelecekteki araştırmalarda ortak çalışma ortamı sağlamaktır.
Algoritma

Etkinlik tarihleri

2023 III. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2023 / III. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.  07-12 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Algoritma

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmaclar (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler) etkinliğimize katılımcıe katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.