Proje kapsamında katılımcılara, canlı ve cansız varlıkları aynı ortam içinde görme imkanı verilecektir. Aynı zamanda onlarla nasıl vakit geçirileceği öğretilecektir.

Kamp kurma, vahşi doğada hayatta kalma gibi etkinliklerle doğada yaşam hedef kitlemize öğretilecektir.

Ayrıca, bir kısmı şehirlerde yaşantısı sürdürüp yurtlarda, okullarda, apartmanlarda kısacası betonarme yapılarda büyüyen gençlerimiz ile kırsal kesimde yaşayıp çeşitli imkansızlıklar sebebiyle sosyal yönden gelişme imkanı bulamayan genç beyinlerimize Isparta ilinin doğal güzelliklerini yakından tanıma imkanı ve çoğu zaman sadece belgesellerde görebildikleri doğal güzelliklerle buluşma şansı verilecektir.

Kuş yuvaları yaptırmak, kuş yuvalarını doğaya astırmak, ağaçların yaşını, boyunu ve çapını ölçtürmek, pusula kullandırmak gibi faaliyetlerle katılımcılarımız, izleyici ve dinleyici konumundan çıkarılıp, “yapan-yaşayan” bireyler haline getirilecektir.

Aynı zamanda projemizde bir arkadaşlık ve dostluk ağının oluşturulması da amaçlanmıştır. Şöyle ki farklı yörelerden gelen öğrencilerin tanışmaları, kaynaşmaları ve aynı zamanda da farklı toplumsal yapılarımızı görmeleri sağlanacaktır.

Hedef kitlemiz olan öğrencilerimize, yörede yaşayan insanların hayatlarını yakından görme ve onlarla sohbet etme imkânı verilerek, yaşantılarıyla ilgili bilgi almaları sağlanacak ve toplumsal olarak nasıl bir yapıda olduğumuzu anlamaları için bir fırsat sunulacaktır.

Hedef kitlenin, gelişimleri için çok gerekli olduğunu bildikleri sebze, meyve, süt, bal, gibi doğal ürünlerin hangi canlılardan üretildiğini yerinde görebilmeleri sağlanacak ve dolayısıyla bu ürünlerin onlar için soyut bir olgu değil üretiminden tüketimine kadar somut bir olgu olduğu izah edilecektir.

Öğrencilerin geliştirilmesinde Çoklu Zekâ Kuramı`na dayanan sistemimizdeki eğitimler görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, sosyal, içsel ve doğacı" zekâ geliştirmeye yönelik oyun ve drama teknikleri ile zenginleştirilerek verilecektir. Böylece öğrencilerimizin sadece baskın zekâ alanlarını kullanmaları değil, çekinik zekâ alanlarını da aktif hale getirmeleri hedeflenmektedir.

Ortaöğretim yaşlarında öğrencilerin en çok konuştukları şeyin yaptıkları ve uyguladıkları faaliyetler olduğu bilinmektedir. Orta öğretim öğrencilerimize doğada verilecek uygulamalı eğitimlerle, onların doğayı yurt, aile, okul ve arkadaş ortamlarında konuşmaları sağlanacaktır.

Mevcut durumda öğrencilerimizin doğayı sadece piknik ve gezinti amaçlı olarak kullandığı ortadadır. Bu durumda doğal varlıkların anlaşılması, doğanın piknik alanı dışında kullanıldığının anlaşılması acısından önemlidir.

Yörede yapılan ekoturizm faaliyetleri ve be bu faaliyetlerin nasıl gerçekleştirildiği gibi hususlar katılımcılarımız tarafından bizzat gözlemlenebilecektir.

calender

Etkinlik tarihleri

02-08 Temmuz 2018 Dönemi Eğitimi
Hazırlıklar Tamamlama Tarihi: 01-05 Haziran 2018
Kurum İzinleri: 01-05 Haziran 2018

20-26 Ağustos 2018 Dönemi Eğitimi
Hazırlıklar Tamamlama Tarihi: 1-5 Ağustos 2018
Kurum İzinleri: 1-5 Ağustos 2018

XXXX

Facebook

Tabiat Ana ve Biz - Facebook gurubu
facebook.com/groups/324426680984841