Mevcut eğitim sistemimizde doğa ile ilgili kavramların teorik öğretme faaliyetleri içerisinde tam anlamıyla ele alınamadığı bir gerçektir. Halbuki doğanın tüm bilimlerin kaynağını teşkil ettiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu sebeple, genç bireylerin doğayla barışık, doğasever ve çevreye duyarlı bir karakter kazanmaları için doğaya olan meraklarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Yaşam boyu eğitim sistemi içerisinde yer alan genç neslimize verilecek bu denli bir eğitimle doğa ilgili bilgi dağarcıklarının genişlemesine katkı sağlanabilecektir. Ayrıca bu kapsamda, genç fidanlarımız hayatları boyunca öğrendiklerine yenileri ekleyecekler ve etrafındakilere bu bilgi ve birikimlerini aktarabileceklerdir.

Eğitim hayatında gerek maddi gerekse bilgi eksikliği sebebiyle ortaya çıkan kaynak eksikliklerini ortadan kaldırarak gençlerimize tabi yaşam içerisinde bir kimlik kazandırmak ve onlara katılımcı bir zihniyetle, hepsine eşit fırsatların verildiği bir ortamda öğrenme kültürü imkânını sunabilmektir. Dolayısıyla da gelecekte doğa sever bir bilgi toplumu oluşturabilmektir.

Ülkemiz doğal kaynak zenginliği bakımından çok geniş bir coğrafyada yer almaktadır. Bu durum, birçok bilimsel araştırma çalışmasıyla da desteklenmektedir. Ancak bu doğal kaynakların ve işleyiş biçiminin bilimsel bakış açısıyla anlaşılması, mevcut doğal güzelliklerinin korunması ve geliştirilmesi çok kolay olmamaktadır. Doğal güzellikleri korumanın temelinde toplumun bilgilendirilmesi ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun genç, meraklı ve öğrenme düzeyinin en yüksek olduğu hedef kitlemizin eğitimi, dolaylı olarak gelecek yıllarda doğal kaynakların korunması faaliyetlerini kolaylaştıracak ve maliyetlerin düşmesi bakımında etkinliklerimizin önemi ortaya çıkacaktır.

calender

Etkinlik tarihleri

02-08 Temmuz 2018 Dönemi Eğitimi
Hazırlıklar Tamamlama Tarihi: 01-05 Haziran 2018
Kurum İzinleri: 01-05 Haziran 2018

20-26 Ağustos 2018 Dönemi Eğitimi
Hazırlıklar Tamamlama Tarihi: 1-5 Ağustos 2018
Kurum İzinleri: 1-5 Ağustos 2018

XXXX

Facebook

Tabiat Ana ve Biz - Facebook gurubu
facebook.com/groups/324426680984841