1.  Etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamlarında duyurular yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanmıştır. Her etkinlikte 15 katılımcı seçimi yapılmaktadır.  Başvurular sürekli devam etmektedir.

2.  Katılımcılar farklı okul/kurum/şehirlere göre seçilmektedir.

3.  Daha önce aynı düzeyde eğitimi almış olanlar katılımcı olarak seçilmemektedir.

4.  Katılımcıların statüsü yaş ve eğitim seviyesi bakımında aynı seviyede tutulmaktadır.

5.  Eğitime lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri) katılabilmektedir.

6.  2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında katılımcıların yüz yüze etkinliklere en fazla beş kez katılabilmesi hakkı verilmiştir. Dolasıyla daha önce bu program kapsamında desteklenen beş eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.

7.  Etkinlik katılımcı seçiminde katılım amacı ve çalışma konusun yanında yayın bilgileri istenecektir (SCI-SCI-Expanded, TR Dizin, Diğer Uluslararası Indekslerde Yer Alan Yayın Bilgileri). Bu bilgiler başarı kriterin de temel alınacaktır.

8.  Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

9.  Farklı disiplinlerde ise başvuru formunda çalışma konularının etkinlik ile uyumuna ait amaç belirten adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.

10. Tüm katılımcıların başvuruları sistemde devamlı tutulmaktadır. Eski başvuru yapıp seçilmemiş olanların başvuruları hatırlatılmakta ve güncelleme yapılması istenmektedir.

Algoritma

Başvuru formu

2024 II. Çağrı: Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2024 / II. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 07-12 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya-Manavgat Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.