1.  Etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamlarında duyurular yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanmıştır. Her etkinlikte 20 katılımcı seçimi yapılmaktadır.  Başvurular sürekli devam etmektedir.

2.  Katılımcılar farklı okul/kurum/şehirlere göre seçilmektedir.

3.  Daha önce aynı düzeyde eğitimi almış olanlar katılımcı olarak seçilmemektedir.

4.  Katılımcıların statüsü yaş ve eğitim seviyesi bakımında aynı seviyede tutulmaktadır.

5.  Eğitime lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri) katılabilmektedir.

6.  2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında katılımcıların yüz yüze etkinliklere en fazla beş kez katılabilmesi hakkı verilmiştir. Dolasıyla daha önce bu program kapsamında desteklenen beş eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.

7.  Etkinlik katılımcı seçiminde katılım amacı ve çalışma konusun yanında yayın bilgileri istenecektir (SCI-SCI-Expanded, TR Dizin, Diğer Uluslararası Indekslerde Yer Alan Yayın Bilgileri). Bu bilgiler başarı kriterin de temel alınacaktır.

8.  Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

9.  Farklı disiplinlerde ise başvuru formunda çalışma konularının etkinlik ile uyumuna ait amaç belirten adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.

10. Tüm katılımcıların başvuruları sistemde devamlı tutulmaktadır. Eski başvuru yapıp seçilmemiş olanların başvuruları hatırlatılmakta ve güncelleme yapılması istenmektedir.

Algoritma

Başvuru formu

2022 III. Çağrı: Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / III. Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya Castival Hotel’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.