• Düzenleme Kurulu
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi
  • Etkinlik yapılacağı tesisin organize edilmesi
  • Etkinlik programını uygulama süreçlerinin belirlenmesi
  • Uygulama için gerekli yazılımların temini,
  • Bütçe konularının takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Etkinliğin sonuçlandırılması ve raporlanması.
 • Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin ekosistem analizleri ve modelleme hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinlik boyunca kullanılacak süreli programların yüklenmesi ve kontrolü,
  • Acık kodlu yazılımlarının temini
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç. Dr. Semra TÜRKAN
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • R Paket programının tanıtımı
  • Uygulama verilerinin hazırlanması,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
Algoritma

Başvuru formu

2023 III. Çağrı: Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2023 / III. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 19-24 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya-Manavgat Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.