• Düzenleme Kurulu
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü/ Ankara

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi
  • Etkinlik yapılacağı tesisin organize edilmesi
  • Etkinlik programını uygulama süreçlerinin belirlenmesi
  • Uygulama için gerekli yazılımların temini,
  • Bütçe konularının takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Etkinliğin sonuçlandırılması ve raporlanması.
 • Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi / Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin ekosistem analizleri ve modelleme hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof. Dr. Tolga ÇAN
  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü / Adana

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Deprem, yeryüzü dinamikleri ve heyelan konu anlatımlarının koordine edilmesi ve uygulacak istatistiksel yöntemleri için veri temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
  Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinlik boyunca kullanılacak süreli programların yüklenmesi ve kontrolü,
  • Acık kodlu yazılımlarının temini
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç.Dr. Emrah ALTUN
  Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü / Bartın

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • R Paket programının tanıtımı
  • Uygulama verilerinin hazırlanması,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
Algoritma

Başvuru formu

2022 III. Çağrı: Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / III. Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya Castival Hotel’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.