• Düzenleme Kurulu
 • Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Etkinlik faaliyetlerinin raporlanması ve sonuçlandırılması.
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Eğitim yapılacağı tesis salon hazırlıkları,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Makine ve teçhizat kontrolü.
 • Doç.Dr. Özdemir ŞENTÜRK
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin etkili şekilde duyurulması,
  • Etkinliği başarılı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
  • Web sitesi kontrolü,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların kontrolü,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç. Dr. İlker ÇİNBİLGEL
  Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi, Antalya

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Ülkemizin biyolojik çeşitliliği, durumu ve yapılan faaliyetler,
  • Envanter uygulaması için hazırlıkların yapılması,
  • Diğer güncel konuların takibi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
Algoritma

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.