Bu eğitim kapsamında tür çeşitliliğine odaklı indis ve entropi eşitlikleri konusunda eğitim verilecektir. Tür çeşitliliğinde kullanılan eşitliklerin birçoğu fonksiyonel, taksonomik ve yapısal çeşitlilik alanlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu eğitim kapsamında katılımcılara sadece tür çeşitliliğine yönelik hesaplar öğretilmeyecek aynı zamanda fonksiyonel çeşitlilik, taksonomik çeşitlik ve yapısal çeşitlik hesaplarına da aşina olması sağlanacaktır.

Eğitim sürecinde katılımcılar, bütünsel olarak biyolojik çeşitlik bileşenlerinin hesabına yönelik envanter, veri dönüştürme ve hesaplama yöntemlerini öğrenecektir.

Bu eğitim projesi katılımcıların kendi ilgi alanları veya çalıştıkları konudaki biyolojik çeşitlilik ölçüm süreçlerini rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.

Biyolojik çeşitlilik ölçüm süreçlerinin bilinmesi, biyolojik çeşitliliğe yönelik projelerin şuurlu hazırlanmasının temelini oluşturmaktadır.

Kısaca amaclarımız;

  • Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara biyoçeşitlilik konusunda yeni bakış açıları kazandırılması
  • Katılımcılara eğim, bakı, yükselti, koordinat vb. çevresel faktörlerin ölçüm tekniklerinin gösterilmesi
  • Biyoçeşitlilik bileşenlerinin ölçümü ve Geleneksel alfa çeşitlilik indislerinin tamamının hesaplamalarının nasıl yapıldığının anlatılması ve uygulamalı olarak öğretilmesi
  • Karakter Tabanlı Alfa Çeşitlilik ölçümlerinde Taksonomik ve Fonksiyonel Çeşitlilik hesaplarının yapılması ve uygulamasının gerçekleştirilmesi
  • Yapısal Çeşitlilik hakkında bilgiler verilerek örnek indislerin hesaplanması
  • ürkiye ilk defa hazırlanmış olan “Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biceb) Hesaplama Yazılımı” programının tanıtımı ve kullanım uygulamasının yapılması (http://www.kantitatifekoloji.net/biceb/)
  • Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara Biyoçeşitlilik bileşenlerinin nasıl yorumlanacağının öğretilmesi
Algoritma

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.