Bu proje, öğretmenlerin veri toplama, topladıkları verileri grafik ve tablolar ile bu verileri özetleme ve görselleştirme, çeşitli istatistiksel yöntemler ile analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirmeleri amacıyla doğayı benzersiz bir laboratuvar olarak kullanabilmelerini amaçlamaktadır.

Projenin tamamlanması ile öğretmenlerin doğayı kullanarak istatistiği yaparak ve yaşayarak öğrenmesine ve öğrencilerine aktarmasına katkıda bulunulacaktır. Böylece öğretmenler, öğrendiklerini gerçek yaşamlarında kullanabilen ve bilgi üretebilen bilim insanlarının yetişmesine öncülük edebileceklerdir. Bu bağlamda proje kapsamında öğretmenler,

 • İstatistiksel verileri doğada gözlem ve ölçümler ile elde edecek,
 • Doğadan elde ettikleri verilerin istatistiksel analizlerini bilgisayar yazılımları ile gerçekleştirecek,
 • İstatistiksel kavramları doğa ile ilişkilendirerek oyun, sanat ve spor atölye çalışmaları ile öğrencilerine aktarabilecek deneyim ve öğretim materyallerini elde edecek,
 • Öğrendikleri istatistiksel analizleri bilimsel çalışmalarında kullanabilecek donanıma sahip olacak,
 • Doğa, istatistik ve eğitim teknolojileri ile ilgili güncel kavramlar iklim değişikliği, sürdürülebilir biyoçeşitlilik, veri bilimi, veri madenciliği, regresyon analizi, infografikler vb. hakkında bilgi edinecek,
 • Farklı branşlardaki öğretmenler ile grup çalışması imkanına sahip olacaktır.

Proje süresince doğa ve istatistik bilimleri arasındaki ilişki, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacak, bilimsel tartışma ve uygulama ortamları oluşturulacaktır. İstatistiksel yöntemlerin; biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği için nesli tükenmekte olan canlıları koruma, bitki türlerini yetişme ortamlarına göre sınıflandırma ve var olan türlerin bolluğunu hesaplama gibi ekolojik çalışmalarda nasıl kullanıldığı gösterilecektir. Farklı branşlarda ders veren öğretmenlerin grup etkinlikleri ile bir araya gelmesine imkan tanınacak ve disiplinler arası işbirliklerinin güçlenmesine katkıda bulunulacaktır. Bu açıdan proje tekrar ele alındığında sahip olduğu hedefler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Doğada gözlem, arazi ve örnekleme çalışmaları ile deneysel ve grup çalışmalarını içeren etkinliklere yer verilerek öğretmenlerin istatistiğe ve doğaya karşı bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunulması,
 • Öğretmenlerin kazanımlarını meslektaşları ve öğrencileri ile, öğrencilerinin ise velileri ile paylaşmasının sağlanması ve bu sayede toplumda istatistiksel okuryazarlık seviyesinin ve doğa bilincinin artırılması,
 • Doğa sayesinde öğretmenlerin, dolaylı olarak da öğrencilerin ve toplumun veri okuryazarlığının yaygınlaştırılması,
 • Veri bilimi, yapay zeka ve infografik gibi bilgi çağının getirmiş olduğu konuların iklim değişikliği, biyoçeşitlilik gibi doğa çalışmalarında kullanım örneklerine dair öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve dolaylı olarak bu konularla ilgili öğrencilerin ufkunun açılması,
 • İstatistiksel deney ve oyunlara dayalı etkinliklerle öğretmenlerin girişimciliğinin, bireysel yaratıcılığının, problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerinin gelişimine katkıda bulunulması,
 • Proje kapsamındaki etkinliklerde geliştirilen oyun, deneme ve doğayla ilgili veriler ile öğretmenlerin somut öğretim materyallerine sahip olmalarının sağlanması,
 • Öğretmenlerin bilimsel çalışma ve düşünmeye teşvik edilmesi, lisansüstü çalışmalarında ihtiyaç duyabilecekleri istatistiksel yöntemler hakkındaki deneyimlerinin artırılması,
 • Öğretmenlerin STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) temelli projelerde istatistiksel yöntemlerin kullanmalarının sağlanması,
 • İstatistikçilerin ve doğa bilimcilerin çalışma alanlarının öğretmenlere tanıtılması ve öğrencilerinin meslek seçimlerinde yol gösterici olmalarının sağlanması,
 • Öğretmenlere, doğanın korunması ve iyileştirilmesi için aktif çalışmaya sevk edecek sorumluluk duygusunun ve değer yargılarının aşılanması için bilgiler sunulması,
 • Öğretmenlerin, izleyici ve dinleyici konumdan çıkarak aktif görevler sayesinde “yapan-yaşayan” konumunda olduğu bir öğrenme sürecini deneyimlemesi,
 • Batı Karadeniz Bölgesi’nde biyolojik çeşitlilik çalışmaları, bölgeye has endemik türler, safran bitkisi ve ülke ekonomisi açısından öneminin kavranması,
 • Doğa bilinci ve veri okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirilmesine yönelik yeni çalışma ve projeler ortaya konmasında öncülük edilmesidir.
Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.

Lütfen Hedef kitle seçim kriterleri sayfamızı inceleyiniz. Başvurular sürekli açıktır.

facebook

Facebook

facebook.com/istatistigi.dogadaogren
instagram

Instagram

instagram.com/istatistikdogada
twitter

Twitter

twitter.com/istatistikdoga