Büyük veri çağında öğretim programlarından günlük yaşama bireylerin istatistiksel bilgileri anlama ve kullanma ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. İstatistik ve veri okuryazarlığına olan bu ihtiyacı karşılayabilmek geleceğin mimarı öğretmenlere istatistiksel bilgileri doğada uygulamalı olarak aktarılması ile mümkündür.

İstatistik ve son yıllarda popüler hale gelen veri bilimi; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır. Bu nedenle istatistik ve veri biliminden sosyal bilimlerden mühendisliğe, fen bilimlerinden doğa bilimlerine kadar pek çok alanda yararlanılmaktadır.

Günümüzde her alanda yaşanan bilgi ve veri patlaması, istatistik ve veri bilimine olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bunun bir sonucu olarak veri ve istatistik içerikli derslere pek çok öğretim programında yer verilmeye başlanmıştır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de istatistik öğretimi; sütun ve pasta grafiklerinin çizdirilmesi, ortalama ve varyans hesaplarının yapılması ile sınırlı kalınmakta; veri toplama, okuma ve yorumlama gibi kavramsal anlamanın üzerinde yeterince durulmamaktadır. Bu durum, öğrencilerin istatistik okuryazarlığı ve çözümsel düşünme becerisi açısından zayıf bir temele sahip olmalarına neden olmaktadır. Öğrencilerin istatistik okuryazarlıklarının güçlendirilmesi ancak, problem çözme ve yorumlamayı gerçek yaşamdaki uygulamalar ile öğreten öğretmenler ile mümkündür.

İstatistik eğitimi, bir öğrencinin analitik düşünce yapısına sahip olması ve yorumlama yeteneğini güçlendirmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin istatistik konularını zor ve sıkıcı bulmadan severek öğrenebilmeleri, öğretmenlerin istatistiği ezbere dayandırmadan gerçek yaşama ait veri ve uygulamalar ile öğretebilmesine bağlıdır. Bu açıdan doğa, bir öğretmenin öğrencisine basit, eğlenceli ve eğitici bir biçimde veri toplamayı sunabileceği açık bir laboratuvar niteliğindedir. Doğa sayesinde öğretmenlerin “neden-sonuç” ilişkisini kavraması ve öğrencilerine daha kolay aktarması, yine doğa sayesinde öğrencilerinde farkındalık yaratması ve edindikleri bilgileri içselleştirmelerine ve pekiştirmelerine yardımcı olması sağlanabilir.

Proje kapsamında öğretmenlerin doğada bizzat yaşayarak, dokunarak, gözlemleyerek ve ölçerek istatistik ve veri bilimini sevmesinin ve doğayla ilgili bilgilerinin pekiştirilmesinin sağlanacağı düşünülmüştür. Bu nedenle, projenin hedef kitlesi öğretmenler olarak belirlenmiştir.

Katılımcı Listesi
Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.

Lütfen Hedef kitle seçim kriterleri sayfamızı inceleyiniz. Başvurular sürekli açıktır.

facebook

Facebook

facebook.com/istatistigi.dogadaogren
instagram

Instagram

instagram.com/istatistikdogada
twitter

Twitter

twitter.com/istatistikdoga