• Düzenleme Kurulu
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü/ Ankara

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi
  • Etkinlik yapılacağı tesisin organize edilmesi
  • Etkinlik programını uygulama süreçlerinin belirlenmesi
  • Uygulama için gerekli yazılımların temini,
  • Bütçe konularının takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Etkinliğin sonuçlandırılması ve raporlanması.
 • Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi / Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin ekosistem analizleri ve modelleme hakkındaki konu anlatımlarının koordine edilmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof. Dr. Tolga ÇAN
  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü / Adana

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Deprem, yeryüzü dinamikleri ve heyelan konu anlatımlarının koordine edilmesi ve uygulacak istatistiksel yöntemleri için veri temini,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
  Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinlik boyunca kullanılacak süreli programların yüklenmesi ve kontrolü,
  • Acık kodlu yazılımlarının temini
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç.Dr. Emrah ALTUN
  Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü / Bartın

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • R Paket programının tanıtımı
  • Uygulama verilerinin hazırlanması,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
Algoritma

Başvuru formu

2020 I. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 / I Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 02-08 Ekim 2020 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Etkinlik yapılması planlanan Side Royal Palace tesisi ile ön görüşme yapılmıştır. Etkinliğin desteklenmesi durumunda yine piyasa araştırması yapılacak ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı onayı ile etkinlik yeri kesinleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
facebook

Facebook

www.facebook.com/groups/423607698389166
instagram

Instagram

www.instagram.com/istatistikselmodelleme