İki etkinlik halinde düşündüğümüz projenin her bir etkinliğine 25 katılımcı olmak üzere toplam 50 katılımcı seçilecektir. Hedef kitlemiz ve projemizde yer alması düşünülen Öğretmen ve Öğretmen Adayları (Köy Okulları, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Görevli olanlar, Doğuda görev yapanlar ile Sınıf, Biyoloji, Fen Bilgisi, Kimya, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Öncelikli olacaktır) olacaktır. Hedef kitlemizin her zaman gördükleri doğa objelerini daha etkili ve bilimsel olarak tanıma, anlama ve önemseme özelliğini, kazanacak ve aktarabilecek olmaları bakımından çok önemlidir.

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

  • Kendi istekleriyle başvuruda bulunmuş yani istekli ve duyarlı kişiler;
  • Doğayla iyi ilişkiler kurmada istekli ve aktif olan kişiler;
  • Öğretmen ve öğretmen adayları kendi içinde fırsat eşitliği sunmak için öncelik sıralamasına konulacaktır.
  • Proje başvuru formumuza, incelediğimiz bazı projelerin aksine kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir.
  • Daha önce herhangi bir TÜBİTAK 4004-Bilim ve Toplum projesinde katılımcı olarak yer almış olanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  • Kadın-Erkek ve yaş oranının dengeli olması başvuru sayısı da göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir.
  • Katılımcı seçimlerinde farklı iller ve branş olmasına özen gösterilecektir.
  • Asil ve Yedek Katılımcıları ilan edilecek yedekler sırasıyla alınacaktır.
Algoritma

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır.

Projemiz 2018/2 çağrı döneminde desteklenmemiştir.

Başvurular alınmakta ve elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
facebook

Facebook

facebook.com/groups/171842240362958/
instagram

Instagram