1. Katılımcılara ekosistem bilgisi, entropi, arazi çeşitliliği ve tür çeşitlilik bileşenleri kavramlarını tanıtmak,
  2. Katılımcıların ekosistem analizi, entropi temelli hesaplama, çeşitlilik bileşenlerinin ölçümleri hakkındaki bilgi birikimlerini artırmak,
  3. Katılımcılara arazi çeşitliliğine ait yeni tanımlayıcı çevresel değişkenlerin oluşturulma süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermek,
  4. Ekolojik parametreler üzerinden çalışma yapan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacıların konu hakkında deneyim kazanmalarına olanak sağlamak,
  5. Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerinin proje kapsamında elde ettikleri bilgiler ile tez çalışmalarına yön vermesini sağlayacak öneriler sunmak,
  6. Genç araştırmacıların konuya ilişkin yapacakları bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,
  7. Farklı disiplinlerden oluşan hedef kitle ile tamamlanan etkinlikler neticesinde ülke genelinde konuya ilişkin yapılacak gelecekteki araştırmalarda ortak çalışma ortamı sağlamaktır.
Algoritma

Etkinlik tarihleri

2020 III. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 / III Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 24 Şubat-2 Mart 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Etkinlik yapılması planlanan Glamour Resort & SPA tesisi ile ön görüşme yapılmıştır. Etkinliğin desteklenmesi durumunda yine piyasa araştırması yapılacak ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı onayı ile etkinlik yeri kesinleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Algoritma

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.
facebook

Facebook

facebook.com/groups/240031143473942
instagram

Instagram

www.instagram.com/algoritmaproje