Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biçeb) Hesaplama Yazılımı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı


Bu yazılım ile biyolojik çeşitlilik bileşenlerinin alfa (α), beta (β) ve gama (γ) düzeyinde hesaplamalarının yapılması amaçlanmıştır. Ülkemizde araştırmalara konu olma noktasında mazisi yakın geçmişe dayanan biyolojik çeşitlilik konusunda oldukça fazla veri mevcut olmasına rağmen, bu verilerin biyolojik çeşitlilik indisleri kullanılarak teknik olarak analiz edilmesi noktasında eksiklerin olduğu görülmektedir. Bu aşamada özellikle kullanılan yazılımların yabancı dillerde olmasının, ülkemizde bu konuda çalışma yapan araştırmacıları kısıtladığı düşünülerek, tamamen Türkçe dilde bir yazılımın oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece özellikle Türkiye’de biyolojik çeşitlilik konusunda çalışma yapan araştırmacıların Türkçe dilde rahatlıkla verilerini analiz etmelerine imkan tanınması ve onların cesaretlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu maksat ile oluşturulan Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (BİÇEB) Hesaplama Yazılımı içerisinde ilk aşamada sadece geleneksel çeşitlilik indislerine yer verilmiştir. Zira biyoçeşitlilik verilerinin analizi için ihtiyaç duyulacak tüm yöntemlere bir yazılım içerisinde tek seferde yer vermek pek mümkün değildir. Dolayısıyla bu yazılımın gelecek yıllarda geliştirilmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan yazılımın tanıtım kılavuzu içerisinde yapay örnek veri matrisleri verilerek, bu veri matrisleri üzerinden analizlerin yapılışı hakkında örnek çözümler sunulmuştur. Bu örnek çözümler ile farklı canlı organizmalar için çalışma yapan araştırmacıların kendi konularına yazılım içerisindeki analizleri daha basit ve anlaşılır bir şekilde uyarlamalarına olanak sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu yazılım masaüstü ve online (web) uygulaması olarak iki şeklinde oluşturulmuştur. Böylece BİÇEB yazılımının kolaylıkla ulaşılabilir ve kullanıcı dostu olmasına özen gösterilmiştir. Gerekli kontrolleri yapılarak kullanıcılar için hayata geçirilen bu yazılımın, Türkiye’de konu hakkında çalışma yapan araştırmacılara fayda sağlamasını dileriz. TÜBİTAK-1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında 117O983 No’lu proje ile bu yazılımın gerçekleşmesini sağlayan TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.

BİÇEB - Kullanım klavuzu v.2
BİÇEB Windows Uygulaması Kurulumu
BİÇEB - İletişim
BİÇEB - WEB Uygulaması
BİÇEB - Windows Uygulaması
BİÇEB - Linux ve Mac Uygulaması