TÜBİTAK-BİÇABA (Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı)

Kantitatifekoloji ailesi olarak yürüttüğümüz 5 ayrı araştırma projesinde (4 TÜBİTAK 1001 ve 1 TÜBİTAK 1002) Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetten doğrudan etkilenen toplam            5 lisans, 5 yüksek lisans, 5 doktora öğrencisi ve 5 doktora sonrası araştırmacıya TÜBİTAK-BİÇABA kapsamında destek verilecektir.

Araştırma projelerimizin konularına bağlı olarak destek verilecek alanlar;

Orman Mühendisliği, Biyoloji, Coğrafya, Peyzaj Mimarlığı, Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik İstatistik, Bilgisayar mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği.

Başvuru Tarihleri: 1-10 Mart 2023

Başvuru Adresi: https://ebideb.tubitak.gov.tr

Başvuruya Uygun Proje Bilgileri;

1- TÜBİTAK-1001 220O007 nolu proje, “Ege Yöresinde İklim Değişimine Göre Asli Orman Ağacı Türlerinin Dağılım Modellemesi” (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN)

2- TÜBİTAK-1001 121F208 nolu proje, “Yapay Zeka ve Olasılıksal Model Tabanlı Deprem Tehlike Haritası” (Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR)

3- TÜBİTAK-1001 120Z584 nolu proje, “Akdeniz Bölgesi'nde (Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Antalya) Fonksiyonel Bitki Tür Çeşitliliğinin Hesaplanması, Modellenmesi ve Haritalanması” (Doç. Dr. Candan AYKURT)

4- TÜBİTAK-1001 121O727 nolu proje, “Antalya Havzası Mikrorefuj Alanlarına Ait Konumların Tespit Edilmesi” (Doç. Dr. Akın KIRAÇ)

5- TÜBİTAK-1002 222O236 nolu proje, “Ege Bölgesi-Bozdağlar Yöresi'nde Kırmızı Alıç (Crataegus Monogyna Jacq.) Türünün Günümüz Ve İklim Değişimi Altında Potansiyel Dağılım Modellemesi Ve Haritalaması” (Ayşegül TEKEŞ)


PROJELERİMİZ


TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleri


Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Doğal ekosistemler için CBS ve uydu görüntüleri kullanarak çevresel altlıkların hazırlanması

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Veri Görselleştirme Teknikleri Kursu

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

TÜBİTAK 4004-4005


Araştırma Projeleri


Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biçeb) Hesaplama Yazılımı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Pasif Proje ve Etkinliklerimiz


İstatistiği Doğada Öğren

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Tabiat Ana ve Biz

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Köprüçay Vadisinde Doğa Eğitimi

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği