PROJELERİMİZ


TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleri


Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Doğal Ekosistemler için CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar ile Hesaplanması ve Haritalanması

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Doğa Bilimleri Temelli Keşifsel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı


Doğa Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Program

TÜBİTAK 4004-4005


İstatistiği Doğada Öğren

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Araştırma Projeleri


Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biçeb) Hesaplama Yazılımı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Pasif Proje ve Etkinliklerimiz


Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Tabiat Ana ve Biz

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Köprüçay Vadisinde Doğa Eğitimi

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği