PROJELERİMİZ


TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleri


Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Doğal ekosistemler için CBS ve uydu görüntüleri kullanarak çevresel altlıkların hazırlanması

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Veri Görselleştirme Teknikleri Kursu

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

TÜBİTAK 4004-4005


İstatistiği Doğada Öğren

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Tabiat Ana ve Biz

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Araştırma Projeleri


Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biçeb) Hesaplama Yazılımı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Pasif Proje ve Etkinliklerimiz


Köprüçay Vadisinde Doğa Eğitimi

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği