AMAÇLAR

gis Lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların doğal ekosistem araştırmaları konusundaki deneyimlerine katkı sağlamak,

gis CBS, uzaktan algılama, uydu görüntüsü, modelleme, hedef tür haritalaması ve çevresel değişken kavramlarını tanıtmak,

gis Katılımcıların CBS ve uzaktan algılama programlarını kullanma seviyelerini arttırmak,

gis Katılımcılara edafik, fizyografik ve iklim gibi çevresel değişkenlere ait altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermek,

gis 5-Uydu görüntüleri yardımıyla aktüel durumu gösterir çevresel altlıkların nasıl oluşturulabileceğini göstermek,

gis Çevresel değişkenlerin hedef türün dağılımını nasıl etkilediği ve bunların nasıl yorumlanacağı konusunda katılımcıları bilgilendirmek.